Баштечківська територіальна громада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

 
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Жашківського району
Черкаської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
04/12/2019 с. Баштечки №62
Про проект рішення «Про сільський бюджет Баштечківської сільської ради на 2020 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Баштечківська сільська рада

1.Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 6775865,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 6722200,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 55665,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  6775865,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 6722200,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 53665,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 20000,00 гривень, що становить 0,30 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 5000,00 гривень, що становить 0,07 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 254866,00гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 69, 71Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік”

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статті 15,72,73 Бюджетного кодексу України;

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а також  міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 69-1 Бюджетного кодексу України;

7.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Баштечківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року на сесії сільської ради

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10.У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, погодженим постійною комісією Баштечківської ради з питань планування, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків сільського бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Баштечківської сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, , грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського  виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету , у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів, приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети.

11.Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

12.Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13.Виконавчому комітету Баштечківської сільської ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Жашківщина» та на дошці оголошень сільської ради.

14.Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між сільським та місцевим бюджетом здійснюється на підставі укладання договору.

15.Доручити виконавчому комітету Баштечківської сільської ради у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису сільського бюджету на 2020 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів.

Сільський голова          В.І.Примак
ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda
жашківська рда

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади