Баштечківська об'єднана територіальна громада

Жашківського району, Черкаської області

(04747) 95431

Програма організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Баштечківської сільської ради
від 24.11.2020 р. № 2-13/VІІІ

ПРОГРАМА

організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.Назва програмиПрограма організації харчування у закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки
2.Ініціатор розроблення програмиВідділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради
3.Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програмиЗакони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 18.01.2016 р. №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішення двадцятої сесії сьомого скликання від 12 вересня 2018 року № 317 ««Про внесення змін до рішень десятої сесії сьомого скликання від 31 січня 2018 року «Про розмір плати за харчування в закладах дошкільної освіти» та «Про порядок організації харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти у 2018 році»»
4.Розробник програмиВідділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради
5.Відповідальний виконавець програмиВідділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради
6.Учасники програмиВідділ освіти Баштечківської сільської ради, заклади дошкільної освіти, фінансовий відділ Баштечківської сільської ради
7.Дія ПрограмиДія програми поширюється на територію населених пунктів, які увійшли до складу Баштечківської об’єднаної територіальної громади
8.Термін реалізації Програми2021-2023 роки
  2021 рік (тис.грн)2022 рік (тис.грн)2023 рік (тис.грн)
9.Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

618,0670,0722,0
9.1.кошти бюджету сільської ОТГ600,0650,0700,0
9.2.кошти спеціального фонду (спонсорські кошти, надходження благодійних внесків від батьків в натуральній формі, інші джерела коштів, не заборонених законодавством)18,020,022,0

ІІ. Загальні положення

Дитячий організм відрізняється від дорослого швидким розвитком, формуванням і становленням структури багатьох органів і систем. Раціональний режим харчування, його збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в закладі дошкільної освіти. Здорове харчування має великий вплив на фізичний і розумовий розвиток дитини, її імунітет і працездатність. Харчування дітей закладів дошкільної освіти здійснюється за місцем навчання відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів. Заклади дошкільної освіти Менської міської ради повинні надавати повноцінне, збалансоване і здорове харчування, що відповідає вимогам усіх нормативно правових актів, забезпечувати таким меню, що складається з урахуванням рекомендованих груп продуктів харчування і рекомендованих для дитини добових норм поживних речовин і енергії. Усі продукти харчування, які потрапляють до закладів дошкільної освіти, повинні відповідати умовам державних стандартів та супроводжуватись документацією (накладні, сертифікати) з висновками щодо їх якості, терміну реалізації, кількості.

Основна увага при організації харчування в дитячих садках приділяється безпеці їжі: екологічності продуктів, безпечному технологічному процесу, належній подачі страви.

Безкоштовним харчуванням у закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради забезпечувалися:

 • діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з малозабезпечених сімей;
 • діти учасників бойових дій – АТО та ООС;
 • дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов»язків в зоні АТО та ООС;
 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах;
 • діти з інвалідністю;
 • діти постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • у виняткових випадках (в разі, якщо сім’я опинилась в складних життєвих обставинах або батьки неспроможні з поважних причин сплачувати за харчування дітей та інших випадках) за погодженням виконавчого комітету Баштечківської сільської ради (при наявності підтверджуючих документів, заяви одного з батьків та за пропозицією відділу освіти Баштечківської сільської ради).

    Гарячим харчуванням, з оплатою у розмірі 50% від вартості харчування, забезпечувалися діти з багатодітних сімей, що виховуються в закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради.

В обрахування розрахункових показників, коштів необхідних для реалізації даної Програми у 2021-2023 роках покладено наступні вимоги:

 • орієнтовна кількість дітей, що харчуватимуться,
 • орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на харчування

(батьки звільнені на 100% від плати за харчування),

 • орієнтовна кількість дітей, що користуватимуться пільгами на харчування

(батьки звільнені на 50% від плати за харчування),

 • орієнтовна кількість дітей, що не користуватимуться пільгами на харчування (батьківська плата становить 100 % від вартості дітодня),
 • виконання норм харчування.

ІІІ. Мета Програми

Основна мета Програми – це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації  харчування, забезпечення дітей в закладах дошкільної освіти якісним харчуванням.

ІV. Завдання Програми

 • створення єдиної системи харчування;
 • удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;
 • створення умов для харчування дітей;
 • охоплення гарячим харчуванням дітей в закладах дошкільної освіти;
 • забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій(дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, дітей учасників бойових дій (АТО, ООС), дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції та в зоні проведення операції об’єднаних сил, дітей з інвалідністю, дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, у виняткових випадках (в разі, якщо сім’я опинилась в складних життєвих обставинах або батьки неспроможні з поважних причин сплачувати за харчування дітей та інших випадках) за погодженням виконавчого комітету Баштечківської сільської ради (при наявності підтверджуючих документів та заяви одного з батьків, за пропозицією відділу освіти Баштечківської сільської ради до виконавчого комітету).
 • забезпечення гарячим харчуванням з оплатою у розмірі 50% від вартості дітодня для дітей з багатодітних сімей, що відвідують заклади дошкільної освіти Баштечківської сільської ради.
 1. V. Реалізація Програми

Програма організації харчування у закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки передбачає забезпечення якісним харчуванням дітей всіх закладів дошкільної освіти Баштечківської сільської ради, надання пільг при оплаті за харчування окремим категоріям дітей. Дана програма необхідна для забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

VІ. Фінансування Програми

 1. Кошти бюджету Баштечківської ОТГ для харчування:

– безкоштовне харчування дітей ЗДО пільгових категорій (дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до статті 19 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, дітей учасників бойових дій (АТО,ООС), дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції та зоні проведення операції об’єднаних сил, дітей з інвалідністю, дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, у виняткових випадках (в разі, якщо сім’я опинилась в складних життєвих обставинах або батьки неспроможні з поважних причин сплачувати за харчування дітей та інших випадках) за погодженням виконавчого комітету Менської міської ради (при наявності підтверджуючих документів та заяви одного з батьків, за пропозицією відділу освіти Баштечківської сільської ради до виконавчого комітету).

–  оплата 50% від вартості дітодня за дітей з багатодітних сімей, що відвідують заклади дошкільної освіти Баштечківської сільської ради

 1. Кошти спеціального фонду:

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Баштечківської ОТГ та інших джерел не заборонених законодавством. При цьому обсяг коштів визначається під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватися в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки.

VІ. Очікуванні результати від реалізації Програми

 • створення єдиної системи харчування;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням в закладах дошкільної освіти дітей пільгових категорій(дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до статті 19 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, дітей учасників бойових дій (АТО, ООС), дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції та зоні проведення операції об’єднаних сил, дітей з інвалідністю, дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС,  у виняткових випадках (в разі, якщо сім’я опинилась в складних життєвих обставинах або батьки неспроможні з поважних причин сплачувати за харчування дітей та інших випадках) за погодженням виконавчого комітету Баштечківської сільської ради (при наявності підтверджуючих документів та заяви одного з батьків, за пропозицією відділу освіти Баштечківської сільської ради до виконавчого комітету);
 • забезпечення харчуванням з пільгою у розмірі 50 % в закладах дошкільної освіти дітей пільгових категорій ( діти з багатодітних сімей);
 • створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей дошкільного віку, їх гармонійному розвитку;
 • забезпечення якісним харчуванням дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти Баштечківської сільської ради (відповідно до чинного законодавства);
 • поліпшення якості харчування;
 • формування навичок правильного та здорового харчування
 • впровадження нових технологій в організації харчування.

VІІ. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Головним виконавцем Програми є відділ освіти, молоді та спорту Баштечківської сільської ради. Контроль за її виконанням здійснює виконавчий комітет сільської ради.

VIII. Заходи Програми

№п/пЗаходиДжерела фінансуванняВиконавціТермін виконання
1.Організаційно – методичне забезпечення
1.1Оформлення  інформаційних куточків для батьків щодо харчування дітей.Не потребуєЗаклади дошкільної освіти2021-2023
1.2Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування.Не потребуєВідділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради, заклади дошкільної освіти2021-2023
1.3Організація та проведення нарад  для працівників харчоблоків.Не потребуєВідділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради, Держпродспоживслужба2021-2023
2. Організація харчування у закладах загальної середньої освіти Баштечківської сільської ради
2.1Забезпечення безкоштовним харчуванням: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах дітей учасників бойових дій (АТО, ООС), дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО та зоні проведення ООС, дітей з інвалідністю, дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та у виняткових випадках (в разі, якщо сім’я опинилась в складних життєвих обставинах або батьки неспроможні з поважних причин сплачувати за харчування дітей та інших випадках) за погодженням виконавчого комітету Баштечківської сільської ради (при наявності підтверджуючих документів, заяви одного з батьків та за пропозицією відділу освіти Баштечківської сільської ради).Оплата 50% від вартості харчування в день дітей з багатодітних сімей.Бюджет Баштечківської ОТГ

 

Відділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради2021-2023
2.2.Організація раціонального  харчування з урахуванням віку і стану здоров’я дітей.Не потребуєЗаклади дошкільної освіти2021-2023
2.7Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень.Не потребуєВідділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради, заклади дошкільної освіти2021-2023
3. Підвищення якості харчування учнів
3.1Розширення асортименту страв.Не потребуєЗаклади дошкільної освіти 2021-2023
3.2Розробка перспективного меню з виконання норм харчування відповідно до чинного законодавства.Не потребуєЗаклади дошкільної освіти 2021-2023
3.3Контроль за якістю та безпекою харчування, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування.Не потребуєВідділ освіти,молоді та спорту Баштечківської сільської ради, заклади дошкільної освіти2021-2023

цнап л

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Banerbpd 200x80
Association
Cherkasi Oda
жашківська рда
єс місцевих петицій
дсз

Державна служба геології та надр України

дс геології Logo
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129897358-29');