Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності на 2020-2022 роки

Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

В зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення району є незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного середнього ремонтів, ямковістю уражені дороги, що забезпечують доступ до населених пунктів та окремих соціальних об’єктів.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток населених пунктів району, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

Верховною Радою України затверджено зміни до Бюджетного кодексу України та Закону України „Про джерела фінансування дорожнього господарства”, які набувають чинності з 01 січня 2018 року. Вказаними змінами передбачено створення територіальних дорожніх фондів за рахунок надходження з державного дорожнього фонду субвенції місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг в населених пунктах

Програма розроблена для фінансового забезпечення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів та утримання доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності, забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування

дорожнього господарства України ”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, ст.91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (із змінами), „Про місцеве самоврядування в Україні”

  1. Мета Програми

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у населених пунктах Баштечківської об’єднаної територіальної громади та забезпечення умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Пріоритетними напрямками під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг є:

забезпечення доступності до районного центру та безпечного сполучення між населеними пунктами  громади;

забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів.

  1. Основні завдання та заходи Програми Основними завданням Програми є:

збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, вулицями та дорогами комунальної власності ;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг; підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

Заходи з виконання Програми:

здійснення будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів доріг загального користування місцевого значення

виготовлення проектно-кошторисних документації на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності;

надання субвенції районному бюджету для проведення робіт з утримання доріг загального користування місцевого значення;

надання субвенції районному бюджету на співфінансування  виконання дорожньо-ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення.

Вид робіт на об’єктах (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний середній ремонт, поточний дрібний ремонт ремонт, експлуатаційне утримання ) та загальна кошторисна вартість визначається відповідною проектною документацією, згідно чинного законодавства.

  1. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення фінансування Програми наведене у додатку до Програми.

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

  1. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території громади, вулиць і доріг у населених пунктах;

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення, шляхом проведення на них ремонтних робіт;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

створення умов доступності до населених пунктів громади.

  1. Організація і контроль за виконанням Програми

Замовником з виконання робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення є балансоутримувач доріг – Баштечківська сільська  рада

Визначення виконавців робіт з ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення, в тому числі і визначення виконавця на здійснення технічного нагляду, здійснюється замовником.

ПАСПОРТ

Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання

автомобільних доріг загального користування місцевого значення,

вулиць і доріг комунальної  власності на 2020 – 2022 роки

Ініціатор розроблення Програми Сільська рада
Розробник Програми  Сільська рада
Відповідальний

виконавець Програми

 Сільська рада
Термін реалізації Програми 3 роки
Етапи виконання Програми

(для довгострокових програм)

2020 – 2022 роки
Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у

виконанні програми

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, сільський бюджети,

у межах їх наявних фінансових ресурсів

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних

для реалізації  Програми

В межах щорічних кошторисних призначень

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади