Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Програма «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Баштечківської сільської ради
«24» листопада 2020 №2-8/VIII

 

ПРОГРАМА
«Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2021-2023 роки

Паспорт програми

1. Повна назва Програми Програма «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2021-2023 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Апарат Баштечківської сільської ради
2. Розробник Програми Апарат Баштечківської сільської ради
3. Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Баштечківської сільська рада
4. Головна мета Програми Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги
5. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
6. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми 500 тис.грн.

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

  1.Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Конституцією  України  гарантовано  соціальний  захист  та  гідний  рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення  життя,  матеріальних  умов  малозабезпечених  сімей,  одиноких громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, інших сімей, що опинилися в скрутному матеріальному становищі.

Враховуючи  фінансово-економічну  ситуацію  в  країні  виникає необхідність  посилення  соціальної  підтримки  окремих  категорій  громадян.

Тому  одним  з  першочергових  завдань  органів місцевого самоврядування  є  розвиток  системи  соціального  захисту  та  соціального обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги.

У Баштечківській територіальній громаді мешкає значна кількість  громадян,  що  потребують соціального  захисту  та  підтримки  зі  сторони  органу місцевого самоврядування.

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України, а саме: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про поховання та похоронну справу», «Постанова КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. з додатками», Постанова КМУ № 558 від 29.04.2004 р. інші законодавчі та нормативні акти з питань соціального захисту.

Прийняття Програми забезпечить надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної підтримки різним категоріям жителів територіальної  громади  з метою поліпшення їх становища, надання відповідної інформації жителям про державні, громадські, релігійні організації, що здійснюють діяльність у сфері надання соціальних послуг.

2.Мета та основні завдання Програми.

Метою та основними завданнями Програми є: підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, самотніх пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (пожежа, руйнування житла в наслідок стихійного лиха, підтоплень, катастрофа, критичний стан здоров’я та інше), опинились в складних життєвих обставинах не зі своєї вини та інших пільгових категорій населення шляхом надання цільової допомоги, придбання спеціального обладнання  та виконання окремих робіт за рахунок коштів сільського бюджету та інших, залучених до цього коштів.

3.Категорії осіб, які потребують соціального захисту

Категорії осіб, які потребують соціального захисту:

1) особи, які опинились в складних життєвих обставинах не зі своєї вини та потребують соціальної підтримки з боку держави;

2) особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;

3) інваліди І-ІІ групи з обмеженими фізичними можливостями, пенсіонери;

4) учасники бойових дій та особи, які приймали участь в збройних конфліктах;

5) члени сімей загиблих учасників бойових дій та осіб, які приймали участь в збройних конфліктах;

6) членам сімей працівників правоохоронних органів та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, на вихованні у яких є неповнолітні діти;

7) ветерани Другої світової війни, учасники ОУН-УПА, підпільного партизанського руху та інваліди війни;

8) багатодітні сім’ї, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, одинокі та малозабезпечені матері, які потребують матеріальної допомоги на лікування тяжких захворювань (за медичними висновками) та на реабілітаційний період після тяжких захворювань або тяжких хірургічних втручань;

9) особи, які постраждали від стихійного лиха, пожеж та підтоплень;

10) допомога на поховання працездатних осіб, зареєстрованих на території Баштечківської сільської ради, які на момент смерті не були працевлаштовані та не мали  трудового стажу, необхідного для призначення одноразової допомоги на поховання.

4 Фінансове забезпечення Програми.

4.1. Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів сільського бюджету Баштечківської сільської ради на відповідні цілі та відповідно до Порядку надання одноразової грошової допомоги за зверненням громадян (додаток 1). Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2.

4.2. Розмір  одноразової  грошової  допомоги  визначається постійно діючою комісією у  кожному  конкретному випадку, в залежності  від  обставин того, кому надається допомога, з урахуванням доходів громадян, що звернулися, їх матеріально-побутових умов проживання.

4.3. За рахунок коштів сільського бюджету здійснюються видатки на компенсацію пільгових перевезень окремих категорій громадян Баштечківської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021-2023 роки в загальній сумі 250 тис. грн відповідно до Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Баштечківської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом (додаток 3 до Програми).

5.Заходи та результативні показники Програми

Фінансування цільових заходів для найбільш вразливих груп малозабезпечених верств населення та інших категорій населення, що потребують соціального захисту включає :

1) часткова або повна оплата лікування в разі хірургічного втручання та хвороб, які привели до втрати працездатності, тяжкі кардіозахворювання, онкозахворювання;

2) часткова або повна оплата робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

3) компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом.

Реалізація даної Програми дозволить:

а) вдосконалити систему соціальної підтримки жителів громади, покращити якість і оперативність в наданні соціальних послуг;

б) вирішити питання організаційно – правового та інформаційного забезпечення, матеріально – технічного, соціально – побутового, культурного обслуговування жителів громади. Зняти соціальну напругу.

6.Координація та контроль за виконанням Програми

Реалізація цілей та завдань Програми покладається на апарат Баштечківської сільської ради.

В термін до 10-го числа місяця наступного за звітним, перевізники подають до Ради щомісячний розрахунок про фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій населення за встановленою формою (додаток 4 до Порядку)

Фінансовий відділ апарату Баштечківської сільської ради до 25 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми Баштечківській сільській раді та постійній комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, та інвестицій.

Додаток 1
до Програми

Порядок надання одноразової грошової допомоги за зверненням громадян

  1. Загальні положення.

1.1. Одноразова грошова допомога для найбільш вразливих груп малозабезпечених верств населення та інших категорій населення, що потребують соціального захисту надається в межах бюджетних призначень визначених на відповідний рік по Програмі «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян.

1.2.Розмір  одноразової грошової  допомоги  визначається постійно діючою комісією, склад якої затверджується розпорядженням сільського голови, у  кожному  конкретному випадку, в залежності  від  обставин того, кому надається допомога, з урахуванням доходів громадян, що звернулися, та їх матеріально-побутових умов проживання.

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.

1.4. Одноразова грошова допомога надається особам які зареєстровані та фактично проживають на території Баштечківської сільської ради не частіше одного разу на рік. У виняткових випадках, якщо в сім’ї заявника виникли надзвичайні обставини, допомога може бути надана двічі на рік.

1.5.Для надання матеріальної допомоги заявником надаються наступні документи:

1) особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові особи, яка потребує матеріальної допомоги, його адреса та обґрунтовані мотиви звернення;

2) копія паспорту заявника;

3) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

4) довідка про склад сім’ї;

5) довідка про доходи заявника та осіб які постійно проживають разом із заявником та ведуть спільне господарство;

6) банківські реквізити особистого карткового рахунку заявника або на іншого члена сім’ї (в разі тяжкого перебігу захворювання), на який будуть перераховані кошти;

7) копія (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей), за потреби;

8) копії пенсійного посвідчення (довідка МСЕК), що підтверджує інвалідність, за потреби;

9) довідки з лікарні, виписка з історії хвороби, якщо допомога надається на лікування;

10) копія посвідчення учасника бойових дій, за потреби;

11) довідка про проходження строкової служби, за потреби;

12) висновки комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за потреби.

  1. Порядок розгляду заяв.

2.1. Заяви громадян щодо надання одноразової грошової допомоги та відповідні підтверджуючі документи подаються до сільської ради в установленому порядку, в послідуючому на розгляд постійно діючої комісії для прийняття остаточного рішення . В разі екстреної необхідності виділення коштів, таке рішення приймає  сільський голова у формі розпорядження, яке в послідуючому затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

2.2. На підставі поданих документів приймається  комісійне рішення, що є підставою для виплати грошової допомоги громадянам сільської ради, що потребують соціального захисту.

  1. Порядоквиплати.

3.1. Секретар сільської ради інформує заявника про прийняте рішення.

3.2. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування на картку заявника або іншого члена сім’ї ( в разі неможливості подання документів особисто хворим або потерпілим) у відповідній установі банку суми допомоги.

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми надання одноразової грошової допомоги за зверненням громадян

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми протягом 2021-2023 років Всього витрат на виконання Програми протягом 2021-2023 років,

250 тис. грн..

Обсяг ресурсів (всього): 250 тис. грн..
у тому числі сільський бюджет 250 тис. грн..

Додаток 3
до Програми

 

ПОРЯДОК

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Баштечківської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом

 

  1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному транспорті загального користування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Порядок розроблений на виконання Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Баштечківської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами від 25.10.2017).

Дія Порядку поширюється на відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Баштечківською сільською радою (далі – Радою) перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.4. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті загального користування визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів сільського бюджету.

1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, укладених між перевізниками і Радою, яка є головним розпорядником коштів, призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з Радою подають наступну інформацію:

– заяву на укладання договору;

– виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;

– копію ліцензії;

– копію розкладу руху автобусів на маршрутах;

– копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);

– довідку про маршрути, в якій вказується:

найменування маршруту;

назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття;

встановлені тарифи (вартість проїзду).

1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій жителів Баштечківської сільської ради, по яким буде проводитись відшкодування, зазначені у Додатку 1 до Договору про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Баштечківській сільській раді.

2. Визначення суми витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян

2.1. Планування кошторисних призначень на відповідний рік для відшкодування перевізникам витрат на пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян на автомобільному транспорті загального користування проводиться на маршрутах, по яких укладено договір про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Баштечківської сільської ради автомобільним транспортом.

2.2. Перевізники зобов’язані щомісячно до 10 числа подавати Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті (додаток 1, 2 до Порядку).

Інформація подається на основі належного обліку дорожніх листів та обліку . При виявленні розбіжностей щодо кількості оборотних рейсів на приміському автобусному маршруті не проводяться розрахунки до уточнення зазначеної інформації. Перевізники несуть повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

Обсяги фінансування на виконання Програми визначаються щорічно при формуванні бюджету.

  1. Порядок проведення відшкодування компенсації

3.1. Рада на підставі розрахунків про фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій громадян, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок перевізників.

3.2. Рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

3.3. Станом на 1 число кожного місяця Рада та перевізник складають акти звіряння у трьох примірниках.

  1. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов

4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету та за достовірність поданих розрахунків.

  1. Порядок розгляду спорів

5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Радою вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадках недосягнення згоди між Радою та перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Додаток 4
до Програми

Розрахунок фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення

За _______________20______р.      Перевізник _______________________

Маршрут __________________________________

 


п/п
Назва зупиночних пунктів
від _________
до __________
Дата проїзду Категоріяпільговика П.І.Б. пільговика Посвідчення
серія_____
№_______
Вартість проїзду
(грн.)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Всього перевезено пільговиків _______ на загальну суму  ______________

(прописом сума)__________________________________________

Перевізник _________________П.І.Б

М.П.

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади