Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Бюджет сільської ради

250px Lesser Coat Of Arms Of Ukraine (bw).svg
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2021 року №15-1/VIII с. Баштечки
Про бюджет Баштечківської сільської територіальної громади на 2022 рік (23556000000)
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА:  

 1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Баштечківської сільської територіальної громади (далі – бюджет громади) у сумі 41 117 118 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 41 077 118 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 40 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету громади у сумі  41 117 118 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 40 357 118 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 760 000 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 720 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 720 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі 40 358 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Баштечківської сільської ради  повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет громади.

 1. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 974 568 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 1. Доручити начальнику фінансового відділу здійснювати у 2022 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету громади забезпечити:

1) зaтвеpдження пaспоpтів бюджетних пpогpaм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 1. Якщо після прийняття рішення про бюджет громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету громади фінансовий відділ Баштечківської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету громади і надання кредитів з бюджету громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету сільської ради вносити зміни до переліку капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, обсягів міжбюджетних трансфертів, які фінансуватимуться з бюджету громади, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

 1. Відповідно до пункту 29 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності територіальної громади, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу) від розміру комунальної частки (акцій) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету громади.

Суб’єкти господарювання комунальної власності територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності територіальної громади, сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2021 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
 2. Додатки №№ 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Апарату виконавчого комітету Баштечківської сільської ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Жашківщина».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування  соціально –  економічного  розвитку, інвестицій  та  міжнародного  співробітництва.
Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК

Додаток:

Рішення сесії про бюджет на 2022 рік

Рішення сесії № 15-1/VIII

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади