Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Баштечківської ОТГ на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  Баштечківської сільської ради
від 24.11.2020 №2-6/VІІІ

ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку
Баштечківської сільської ради на 2021 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма економічного і соціального розвитку Баштечківської сільської ради  на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України (ст. 119), законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами і доповненнями),
на основі положень стратегічного плану розвитку Баштечківської громади на період 2018-2022 року, затвердженої рішенням Баштечківської сільської ради від 05 грудня 2018 року №696, Плану перспективного розвитку Баштечківської об’єднаної територіальної громади в 2019-2021 роки.

І.Мета програми

Основною метою є поліпшення добробуту населення громади, створення сприятливих умов для стабільного, ефективного та конкурентоспроможного  аграрного сектору громади, розвиток та підтримка підприємництва, покращення стану дорожнього покриття, впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної сфери громади.

ІІ. Пріоритети розвитку ОТГ

  • Забезпечення зростання дохідної частини бюджету ОТГ та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
  • Підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання.
  • Ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади.
  • Сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток.
  • Покращення санітарно-екологічного стану та благоустрою у Баштечківській ОТГ.
  • Забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної та загальної середньої освіти.
  • Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи.

ІІІ. Шляхи досягнення та основні заходи(завдання) щодо реалізації пріоритетів

– Забезпечення зростання дохідної частини бюджету ОТГ та підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом всебічного врахування впливу всіх факторів та прогнозування наслідків на формування динаміки і структури дохідної та видаткової частини бюджету ОТГ.

– Підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання шляхом впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, перш за все, в тих установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих заходів.

– Ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади методом проведення роз’яснювальних робіт по не допущенню вирощування сільськогосподарських культур у межах санітарно-захисної зони, здійснення комплексного підходу удосконалення системи планування та надання послуг з благоустрою, підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою.

– Сприяння по створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток. Розроблення програми, яка визначатиме комплекс заходів, спрямованих на створення організаційно-економічних умов для збільшення надходжень як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в громаду, запровадження механізмів організаційного об’єднання інтересів органів місцевого самоврядування і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно важливих проектів в усіх сферах діяльності ОТГ.

  • Покращення санітарно-екологічного стану та благоустрою у Баштечківській ОТГ. Виконання програми по досягненню екологічно безпечних умов для проживання населення. Забезпечення умов проживання в чистій, екологічно безпечній громаді.
  • Забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Організація навчально-методичного, кадрового забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників. Створення належних умов для навчання та виховання дітей з інвалідністю.
  • Інформаційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва через електронні засоби інформації. Проведення для підприємців круглих столів, за участю контролюючих органів.

Благоустрій:

Реконструкція, ремонт та модернізація зовнішнього освітлення сіл Баштечківської ОТГ з використанням енергозберігаючих технологій, в результаті чого буде досягнуте раціональне та економне використання коштів бюджету і енергоносіїв.

Реалізація програми утримання, капітального та поточного ремонту доріг комунальної власності та об’єктів дорожньої інфраструктури. Результативність програми призведе до розвитку підприємств, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади, сприятиме безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках (об’єктах) культурної спадщини для їх збереження і використання громадою.

Охорона здоров’я:

Придбання медичного обладнання за рахунок грантів та МТД, для сучасної діагностики та лікування захворювань із впровадженням нових медичних технологій.

Фінансування передбачене Планом заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Баштечківської сільської ради.

Основними формами контролю за реалізацією завдань, інвестиційних проектів, соціальних заходів та основних показників Програми будуть:

щоквартальна звітність структурних підрозділів Баштечківської сільської ради про стан виконання відповідних розділів Програми на засіданні виконавчого комітету;

щоквартальне проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми депутатському корпусу;

висвітлення ходу реалізації Програми на офіційному  веб-сайті Баштечківської сільської ради.

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади