Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

ПРОГРАМА підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради на 2021-2023 роки

Додаток

до рішення сільської ради

від  24.12.2020  № 4-21/VІІІ

СІЛЬСЬКА ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ЖАШКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ”

ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2021-2023 РОКИ

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення Програми Баштечківська сільська рада
2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство                  “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради і
3. Співрозробники Програми Баштечківська сільська рада, фінансовий відділ Баштечківської сільської ради
4. Відповідальний виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство                  “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради
5. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство                  “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради , виконавчий комітет Баштечківської сільської ради
6. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 2000,0 тис. грн.
9. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради
10. Очікувані кінцеві результати від реалізації програми Забезпечення надання якісних медичних послуг громадянам

 

І. Загальна частина

Здоров’я людини є найважливішою цінністю суспільства. Значне погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у несприятливих демографічних показниках – зростання захворюваності, скорочення тривалості життя, зменшення народжуваності потребує покращення організації охорони здоров’я, підвищення її ефективності та якості.

Розвиток вторинної медичної допомоги є найефективнішим методом покращення надання медичної допомоги населенню територіальної громади.

   Комунальне некомерційне підприємство “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради Черкаської області обслуговує населення міське – 13853 особи, що становить від всього населення 38,0%, сільське – 19841 особа, що становить – 62,0% населення в тому числі населення Баштечківської територіальної громади – 4230 осіб.

Матеріально-технічна база  комунального некомерційного підприємства “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради застаріла і потребує оновлення. Це істотно впливає на якість і своєчасність надання кваліфікованої медичної допомоги.

Сільська програма  “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) направлена на подальше впровадження програмних заходів, які дадуть можливість зосередити бюджетні кошти на найважливіших напрямах охорони здоров’я  та продовжувати позитивно впливати на показник  здоров’я населення громади.

У Програмі визначено мету розвитку вторинної медичної допомоги у громаді, проведено аналіз надання медичних послуг, розроблені основні завдання, вирішення яких сприятиме наданню кваліфікованої, якісної, ефективної, доступної медичної допомоги жителям Баштечківської територіальної громади та іншим громадянам.

ІІ. Мета програми

Метою Програми є якісне надання вторинної медичної допомоги, поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення.

Для досягнення мети програми необхідно:

 • впровадження новітніх медичних технологій;
 • вдосконалення системи надання вторинної медичної допомоги;
 • збереження кадрів;
 • створення належних умов для надання якісної, своєчасної медичної допомоги;
 • поновлення діагностичної бази;
 • створення інформаційної бази даних пролікованих хворих;
 • покращення надання стаціонарної допомоги пільгових категорій хворих, забезпечення їх безкоштовним лікуванням або зі знижкою 50% в залежності від категорії;
 • забезпечення безкоштовного лікування дітям до трьох років життя;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення громади;
 • забезпечення населення ефективними безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • покращення діагностики та лікування серцево-судинних, судинно-мозкових та онкологічних захворювань;
 • надання безкоштовних медичних послуг;
 • надання платних медичних послуг, обсяг яких не більше 20 відсотків від обсягу всіх наданих послуг;
 • проведення розподілу рахунків для обліку основного виду діяльності та надання платних послуг;
 • раціональне використання фінансових ресурсів. 

ІІІ. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми.

Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я направленні на покращення надання медичної допомоги населенню, зміцнення матеріально-технічної,  діагностичної та лікувальної бази, створення необхідних умов для комфортного перебування пацієнтів.

Основними шляхами є:

 • пріоритетний розвиток вторинної медичної допомоги;
 • оновлення матеріально-технічної, діагностичної бази комунального некомерційного підприємства “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради;
 • забезпечення закладу медичними кадрами;
 • забезпечення належного фінансування галузі;
 • вдосконалення високоспеціалізованої вторинної медичної допомоги.
 1. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити надання вторинної медичної допомоги населенню Баштечківської громади;
 • підвищити ефективність та якість надання медичної допомоги;
 • покращити діагностику та лікування захворювань;
 • створити інформаційну базу даних пролікованих хворих на медичному підприємстві;
 • взаємодіяти з іншими закладами третинного рівня з метою наступництва у наданні медичної допомоги;
 • зберігати, перевозити, придбавати, використовувати, знищувати наркотичні засоби;
 • проводити перепідготовку, удосконалювати та підвищувати кваліфікації медичних кадрів;
 • проводити ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання;
 • здавати майно в оренду;
 • проводити оплату праці працівникам комунального некомерційного підприємства “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради.
 1. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

          Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, релігії та спорту.

Організація виконання Програми покладається на Баштечківську сільську раду та її виконавчий комітет, виконання програми – на адміністрацію комунального некомерційного підприємства “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради,  яка щорічно до 10 січня поточного року інформує  Баштечківську сільську раду про виконання заходів програми.

VІ.  Фінансове забезпечення виконання  Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;

— коштів державного бюджету;

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини територіальної  громади базуючись на Законі України “Про державно-приватне партнерство”;

— коштів отриманих від надання платних медичних послуг, які складають не більше 20% від обсягу всіх наданих послуг та зараховані на окремий рахунок;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2021-2023 роки  викладені в додатку  до Програми.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувач коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

 

Секретар с/ради                                                                Ольга СТЕПАНЮК

 

                     Додаток до Програми

 

План заходів

сільської програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства

 “Жашківська багатопрофільна лікарня” Жашківської міської ради на 2021-2023 роки 

№ з/п Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Джерела фінансування
1 2 3 4 5
1 Оплата праці – згідно штатного розпису, доплати і надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, індексація заробітної плати, премія, матеріальна допомога, інші види оплати праці 2021-20231рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети, інші кошти
2 Нарахування на оплату праці – сплата єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2021-2023рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети, інші кошти
3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – господарських, будівельних, електротоварів, інвентарю, меблів, інструментів та інших малоцінних предметів;

– паливо-мастильних матеріалів, запчастини до транспортних засобів, вогнегасників;

– білизни;

– канцелярського та письмового приладдя, бухгалтерських, статистичних і інших бланків; паперу, конвертів, марок та інше;

– комплектуючих до комп’ютерної техніки (картриджів, тонерів);

– аптечок та їх поповнення;

– біопрепаратів;

– посуду та інше

2021-2023рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети,  інші кошти
4 Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів;

– протиCOVIDних препаратів;

– дезінфікуючих та антисептичних засобів;

– виробів медичного призначення (одноразових масок, костюмів, підгузків  та ін..);

–  медикаменти для хворих з трансплантованою ниркою

2021-2023рр. Кошти державного бюджету, обласного, місцеві бюджети, інші кошти
5 Придбання продуктів харчування – продукти харчування;

– продукти харчування для спецхарчування осіб, які працюють у шкідливих умовах(продовольчі пайки);

– компенсаційні виплати (харчування донорів).

2021-2023рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети, інші кошти
6 Оплата послуг (крім комунальних) – лікувальних , медичних закладів (проведення медичного огляду);

– телефонного, супутникового зв’язку, електронної пошти;

– транспортних послуг, вивезення твердих побутових відходів;

– послуг з установки,  повірки, експертизи  лічильників, медичного та іншого обладнання;

– видатки з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання та приміщень;

– програмного забезпечення та супроводження, інформаційних послуг;

– банківські послуги та комісійних винагород;

– послуг з технічного та програмного обслуговування обладнання та техніки;

– створення та впровадження локальних мереж;

– оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах;

– інших послуг.

2021-2023рр. Кошти державного бюджету, обласного, місцеві бюджети, інші кошти
7 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – оплата водопостачання та водовідведення;

– оплата електроенергії;

– оплата природного газу;

– оплата інших енергоносіїв

2021-2023рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети, інші кошти
8 Окремі заходи по реалізації державних програм, які не віднесені до заходів розвитку – підвищення кваліфікації кадрів за договорами, та отримання посвідчення щодо набуття відповідних професійних навиків 2021-2023рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети, інші кошти
9 Інші виплати населенню – відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах відповідно до законодавства 2021-2023рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети, інші кошти
10 Капітальні видатки – придбання обладнання і предметів довгострокового користування, автотранспорту (санітарного автомобіля);

– ремонт інших об’єктів;

– капітальні трансферти.

2021-2023рр. Кошти державного бюджету, місцеві бюджети, інші кошти

Секретар с/ради                                                                                                                         Ольга СТЕПАНЮК

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади