Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

Програма підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Баштечківської сільської ради
від 24.11.2020 р. № 2-11/VІІІ

Паспорт програми

1. Повна назва Програми Програма підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради
3. Розробник Програми Апарат Баштечківської сільської ради
4. Відповідальні виконавці Програми Фінансовий відділ  Баштечківської сільської ради
5. Головна мета Програми Розвиток та забезпечення надання первинної медичної допомоги членам територіальної громади
6. Термін реалізації Програми 2021-2023 р.р.
7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми 493,0 тис.грн

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

  Затверджено
рішенням Баштечківської сільської ради
24 листопада 2020 року №2-11/VIII

 

ПРОГРАМА

підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території  Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки

1.Загальна частина.

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. Водночас стан фінансування галузі охорони здоров’я залишає низку невирішених питань, які ставлять під загрозу діяльність закладів охорони здоров’я в тому числі і на території Баштечківської сільської ради. З метою забезпечення Конституційного права на охорону здоров’я, відповідно до «Основ законодавства про охорону здоров’я» та інших нормативно-правових актів, розроблена Програма підтримки закладів охорони здоров`я, які знаходяться на території Баштечківської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма), яка спрямована на забезпечення кваліфікованої медичної допомоги дорослому і дитячому населенню громади.

2.Мета програми.

Метою Програми є:

1) забезпечення права членів Баштечківської територіальної громади на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях, тощо;

2) забезпечення права членів Баштечківської територіальної громади на лікувально-профілактичну допомогу;

3) санітарно-епідемічне благополуччя території громади;

4) попередження, лікування, локалізація та ліквідація масових інфекційних захворювань;

5) запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;

6) контроль за охороною здоров’я дітей;

7) покращення умов праці медичних працівників та залучення молодих фахівців для роботи в сільській місцевості;

8) надання субвенції районному бюджету для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я.

  1. Основні завдання програми.

Основними завданнями Програми є:

1) надання фінансової допомоги на забезпечення лікарськими засобами, які відпускаються безкоштовно або за пільговими умовами населенню відповідної території;

2) забезпечення закупівлі вакцин для проведення щеплень  проти інфекційних хвороб згідно календаря дітей віком від 0 до 18 років, не менше як на рівні 100%;

3) сприяння в закупівлі нового медичного обладнання закладам охорони здоров’я, які працюють на території Баштечківської сільської ради;

4) забезпечення паливо-мастильними матеріалами автомобілів швидкої допомоги;

5) проведення роботи в межах повноважень, направлену на попередження поширення туберкульозу та інших соціально-небезпечних захворювань;

6) залучення на платній основі кваліфікованих медпрацівників Жашківської ЦЛР для проведення медоглядів населення громади (відповідно до графіку медоглядів);

7) розробка планів заходів та забезпечення їх виконання у боротьбі з епідемічними хворобами, туберкульозом, сказом тощо;

8) проведення пропаганди здорового способу життя серед членів Баштечківської територіальної громади;

9) заохочення та залучення фахівців до роботи в сільській місцевості;

10) забезпечення навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників.

4.Фінансове забезпечення програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг асигнувань, спрямованих на виконання заходів програми на 2021-2023 роки визначається у видатковій частині місцевого бюджету.

  1. Очікувані результати від реалізації Програми

Очікуваними результатами виконання даної Програми є:

1) забезпечення членів Баштечківської територіальної громади медичною допомогою за місцем проживання;

2) гарантія надання першої необхідної допомоги;

3) надання вчасного, якісного та безперебійного медичного обслуговування населенню;

4) реалізація потенціалу громадян, які мають медичну освіту і досвід роботи в медичних закладах, їх працевлаштування.

  1. Організація і контроль за виконанням Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади