Баштечківська територіальна громада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431

 
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Жашківського району
Черкаської області
6 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
20/12/2019с. Баштечки№6-18/VII
Про завершення реорганізації Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради шляхом приєднання до Баштечківської сільської ради

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 на підставі рішення Баштечківської сільської ради від 10 липня 2019 року № 1-15/VІІ «Про реорганізацію Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради» сесія сільської ради

ВИРІШИЛА

 1. Завершити реорганізацію Охматівської сільської ради (ЄДРПОУ 35643390) та виконавчого комітету Охматівської сільської ради (ЄДРПОУ 04407916), місцезнаходження: вул.Миру, 36  с.Охматів, Жашківського району, Черкаської області, Україна шляхом приєднання до Баштечківської сільської ради (ЄДРПОУ 26324527) та виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, місцезнаходження: вул. Миру, 8, с. Баштечки, Жашківського району, Черкаської області, Україна відповідно. Реорганізацію завершити у строк до « 31 »  грудня  2019 р.
 2. Баштечківська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Охматівської сільської ради.
 3. Покласти на Комісію з реорганізації Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Охматівської сільської

ради та виконавчого комітету Охматівської сільської  ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на « 01 »  січня 2020 р.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради
 2. Затвердити План заходів з реорганізації Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради (додаток 1).
 3. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради надати право баштечківському сільському голові здійснювати без погодження з Баштечківською сільською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради
 4. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 5. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на «01» січня 2020 р. під час діяльності Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради до Баштечківської сільської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 6. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради станом на « 01 » січня  2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Баштечківській сільській раді
 7. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради станом на «01» січня 2020р. до Баштечківської сільської ради начальника загального відділу апарату Баштечківської сільської ради – Гарнагу Ніну Павлівну.
 8. Баштечківському сільському голові не пізніше «23» січня 2020 р. утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Баштечківською сільською радою.
 9. Голові Комісії з реорганізації Примак В.І. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Баштечківську сільську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Баштечківського сільського голову.
Сільський голова В.І. Примак

Додатки :

План заходів з реорганізації Охматівської сільської ради та виконавчого комітету Охматівської сільської ради
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
цнап л

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Banerbpd 200x80
Association
Cherkasi Oda
жашківська рда
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129897358-29');