Баштечківська територіальна громада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431

Запрошуємо до участі в конкурсі на створення офіційної символіки Баштечківської сільської територіальної громади

24.05.2021

 

БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від  21 травня 2021 року                                                                           №9-6/VIII

с. Баштечки

 

Про оголошення конкурсу на створення

офіційної символіки Баштечківської

територіальної громади

 

З метою відображення історичних, культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і традицій сіл Баштечки, Королівка, Нагірна, Костянтинівка, Побійна, Охматів, Павлівка, Тинівка, керуючись статтею 22, пунктом 19 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баштечківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Баштечківської територіальної громади з 20 травня по 30 червня 2021 року.
 2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Баштечківької територіальної громади (додаток № 1)
 3. Створити комісію з визначення переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Баштечківської територіальної громади(додаток № 2).
 4. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Баштечківської територіальної громади.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покладаю на постійну комісію з питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Сільський голова                                                                     Сергій МЕЛЬНИК

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сесії

Баштечківської сільської ради

№ 9- 6/VIII

від  21 травня 2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Баштечківської  територіальної громади

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Баштечківської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Баштечківської територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, вид винагороди переможця.

   1.2. Організатором конкурсу є Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради.

1.3. Конкурс проводиться в такі етапи та строки:

   1 етап – подача конкурсних робіт  на електронну адресу (bashtechki@ukr.net) – з 20.05.2021 року по 30.06.2021 року;

   2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання кращих із них – з 01.07.2021 року по 06.07.2021 року;

   3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – 08.07.2021 року;

   4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 09.07.2021 року;

   5 етап – затвердження Баштечківською сільською радою офіційної символіки Баштечківської територіальної громади .

1.4. Конкурсні роботи, подані п ісля закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу IV та V цього Положення , до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати його у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

   2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Баштечківської територіальної громади, а саме:

– створення ескізу герба територіальної громади;

– написання тексту та музики гімну територіальної громади.

   2.2. Завданням конкурсу є:

– залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Баштечківської територіальної громади;

– формування у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної свідомості;

– розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади                (створення ескізу герба, написання тексту музики гімну громади).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт.

3.3. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування(у разі потреби) та використання з метою проведення конкурсу.

 

IV.Вимоги до конкурсних робіт

   4.1. Вимоги до ескізу герба територіальної громади:

4.1.1. Ескіз герба Баштечківської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

   4.1.2. Ескіз герба (шаблон у Додатку № 3) повинен відображати характерні особливості населених пунктів, що входять до складу громади, містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Баштечківську територіальну громаду серед інших територіальних одиниць. Повторення характерних для гербів інших населених пунктів символів і знаків, не допускається.

4.1.3. Герб мусить подаватися у щиті. Рекомендована форма щита для територіальних громад – із заокругленою нижньою частиною.

   4.1.4. У гербі застосовуються метали (срібло і золото) та кольори-емалі (синій, червоний, чорний, зелений і пурпуровий). Обов’язковим є дотримання правила геральдичної колористики, за яким можна наносити “металеві” фігури у “кольоровому” полі щита та навпаки, але недопустимо наносити “метал” на “метал”, чи “емаль” на “емаль” (наприклад, зелений елемент на синьому полі).

4.1.5. У щиті герба використовуються так звані геральдичні і негеральдичні фігури. Рекомендується застосовувати невелику кількість фігур, щоб не перевантажувати герб. Зображені у полі щита й повернуті у профіль людські постаті, тварини, риби, птахи, фантастичні та легендарні істоти мають дивитися праворуч (вліво від глядача). Виняток робиться у випадку зображення у щиті двох таких істот, які можуть бути повернуті одна до одної обличчям або спинами, а також при використанні зображення св. Юрія Змієборця (для відмінності різних гербів, оскільки цей символ досить поширений в українській геральдиці). При зображенні у полі щита рухомих засобів (наприклад, човен, паровоз і т. п.) напрямок їхнього руху має бути геральдично вправо (вліво від глядача).

   4.1.6. У щиті герба можуть застосовуватися ділення. Бажаним є використання однопольових гербів або з малою кількістю ділень, що диктується як історичною традицією, так і вимогами виразності знака.

4.1.7. До гербового малюнку (у щит) не дозволяється вносити зображення Державного герба України, дату заснування.

4.1.8. Не допускається використання у гербах, символів і атрибутів сучасних іноземних держав і таких, що вже не існують (наприклад, імператорські корони, орденські стрічки і т. п.), а також написів, що засвідчують неактуальний сьогодні статус (наприклад, вільного королівського міста).

4.2.  Вимоги до тексту та музики гімну.

4.2.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.2.2. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.2.3. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайлу  та в електронному вигляді або на електронному носії (СDR- диск тощо).

4.2.4. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.2.5. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

 

 

 1. V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба територіальної громади учасник подає:

– кольорове зображення герба територіальної громади в електронному або паперовому  форматі (jpg, png, gif);

– короткий опис герба із значенням зображених на ньому символів;

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

– текст гімну (на аркуші паперу формату А4 та  в електронному вигляді);

– ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

– за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CDR диску тощо )

 

 1. VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються електронною поштою на електронну скриньку Баштечківської територіальної громади (bashtechki@ukr.net) з поміткою у назві теми листа «Герб та гімн Баштечківської територіальної громади»;

 

VII. Нагородження переможців конкурсу

7.1. Переможцем конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та були затверджені Баштечківською сільською радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможець у конкурсі найкращої символіки територіальної громади одержує винагороду.

 

 

Додаток № 2

до рішення сесії

Баштечківської сільської ради

№ 9-6/VIII

від  21 травня 2021 року

 

Склад комісії з визначення переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Баштечківської територіальної громади

 1. Мельник Сергій Миколайович, сільський голова Баштечківської сільської ради.
 2. Голобородько Оксана Василівна, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Баштечківської сільської ради .
 3. Степанюк Ольга Миколаївна, секретар сільської рали.
 4. Співак Марина Миколаївна, голова комісії з питаньохорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту.
 5. Присяжнюк Василь Олександрович, голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування  соціально – економічного  розвитку, інвестицій  та  міжнародного  співробітництва .
 6. Співак Андрій Іванович, голова комісії з питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту.
 7. Бевзюк Леся Миколаївна, головний бухгалтер.
 8. Заверюха Тетяна Миколаївна, начальник фінансового відділу.
 9. Філатов Сергій Миколайович, начальник загального відділу.
 10. Філончук Людмила Василівна, в.о. начальника відділу освіти.
 11. Марченко Тетяна Анатоліївна, начальник відділу ЦНСП.
 12. Мейта Вікторія Вікторівна, в.о. начальника відділу ЦНАП.
 13. Заболотна Леся Василівна, директор центру КІД.

 

 

Додаток № 3

до рішення сесії

Баштечківської сільської ради

№ 9-6/VIII

від 21 травня 2021 року

Symvolika1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цнап башт
ркд

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda
жашківська рда
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129897358-29');