Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ

21.06.2022

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.

Шлях усиновлювача:

 1. Одержання консультації про усиновлення в службі у справах дітей.

 2. Збір документів.

 3. Подання до служби у справах дітей заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів.

 4. Обстеження представником служби у справах дітей умов проживання майбутніх кандидатів в усиновлювачі.

 5. Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.

 6. Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

 7. Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.

 8. Знайомство та встановлення контакту з дитиною.

 9. Подання заяви про усиновлення дитини до служби (управління) у справах дітей.

 10. Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

 11. Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгляду питання усиновлення.

 12. Отримання рішення суду про усиновлення дитини.

 13. Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.

 14. Передача дитини усиновлювачам.

 15. Здійснення працівниками служби (управління) у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (щорічно протягом перших трьох років, в подальшому – один раз на три роки).

Стаємо кандидатом в усиновлювачі

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік в кандидати в усиновлювачі до служби у справах дітей. У разі, коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби  у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

 1. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії на кожного заявника + оригінал);

 2. Копія свідоцтва про шлюб (2 копії + оригінал);

 3. Довідка про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена  органами державної фіскальної служби (1 копія на кожного заявника + оригінал);

 4. Висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений  за встановленою формою (1 копія на кожного заявника + оригінал);

 5. Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення  дитини одним з подружжя) – 1 копія + оригінал;

 6. Повна довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання (1 копія + оригінал);

 7. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (2 копії + оригінал);

 8. Довідка про проходження курсу підготовки з питань усиновлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У разі, коли громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, така довідка не подається. (1 копія + оригінал).

У разі усиновлення дитини одним з подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявника не допускається. 

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини, для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. 

До заяви додаються такі документи:

 1. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії на кожного заявника + оригінал);

 2. Копія свідоцтва про шлюб (2 копії + оригінал);

 3. Довідка про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена  органами державної фіскальної служби (1 копія на кожного заявника + оригінал) – за вимогою суду;

 4. Висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений  за встановленою формою (1 копія на кожного заявника + оригінал);

 5. Повна довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання (1 копія + оригінал);

 6. Копія свідоцтва про народження дитини (2 копії + оригінал);

 7. Письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновляє інший з подружжя (1 копія + оригінал);

 8. Документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть, або довідка про смерть, видана органом РАЦС, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу РАЦС щодо запису відомостей про батька дитини тощо) – 2 копії + оригінал;

 9. Довідка (висновок) про стан здоров’я дитини (1 копія + оригінал) – за вимогою суду.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявника не допускається. 

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством

Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 днів:

 • перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

 • проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновленення, порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;

 • відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;

 • розглядає можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний  висновок;

 • у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.

Дитина чекає на Вас!

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати у службі у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради та на сайті Міністерства соціальної політики України.

Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:

 • ім’я, вік, стать;

 • стан здоров’я;

 • правові підстави для усиновлення;

 • форма влаштування;

 • відомості про наявність або відсутність братів, сестер;

 • демонструється фотокартка дитини.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей. Якщо протягом строку дії направлення кандидат не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її усиновлення.

Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Кандидат в усиновлювачі має право:

 • ознайомитися з особовою справою медичною карткою дитини в закладі, де вона перебуває;

 • провести додаткове медичне обстеження дитини у державному або комунальному закладі охорони здоров’я;

 • відвідувати дитину за місцем її перебування щодня протягом строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу, прийомними-батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками дитини, але не менш як три години на день;

 • продовжувати щоденне спілкування з дитиною після встановлення контакту та подання до служби (управління) у справах дітей заяви про бажання її усиновити.

Усиновлювач зобов’язаний: 

 • особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення;

 • надавати можливість представникам служби (управління) у справах дітей  здійснювати нагляд за умовами проживання  і виховання дитини;

 • повідомляти службу (управління) у справах дітей, яка здійснює  нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини про зміну місця проживання.

Підготовка документів для подання до суду

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі  звертаються до служби у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, із заявою про бажання її усиновити. 

Служба у справах дітей на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10 робочих днів готує висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Якщо кандидати в усиновлювачі протягом місяця не забрали висновок, або протягом 30 діб після його отримання, не подали заяву до суду про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від її усиновлення.

Державні гарантії при усиновленні дитини

Усиновлена дитина зберігає право на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.

Особа, яка усиновила дитину, має право:

 • на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини. При усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не змінюється;

 • на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 • на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування  святкових і неробочих днів (при усиновленні дитини віком старше трьох років);

 • на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

Для додаткової інформації можна звернутися у робочий час

до Служби у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради за адресою:

вул. Миру, 8, с. Баштечки, Уманський р – н, Черкаська обл., 19222.

ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади