Баштечківська територіальна громада

Жашківського району, Черкаської області

(04747) 95431

Сільський голова

 

Backgrounderaser 20211105 153717359

Мельник Сергій Миколайович

Посада: сільський голова

Дата народження: 26.01.1984р.

Освіта: Вища

Повноваження: Визнати повноваження сільського голови Баштечківської сільської ради Уманського району Черкаської області Мельник Сергія Миколайовича з 05.11.2020 року згідно Постанови №12 від 26.10.2020 року Баштечківської сільської територіальної виборчої комісії Уманського району Черкаської області.

Телефон: 04747 95 431

Місце прийому громадян: с. Баштечки, вул. Миру, 8

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН СІЛЬСЬКИМ ГОЛОВОЮ
ПІБДні та години прийомуВиїзний прийом
 

Мельник Сергій Миколайович

 

Понеділок
10:00-13.00
П’ятниця
10.00-13.00

Вівторок
10:00-13.00
Четвер
10.00-13.00

 

ЗВЕРНУТИСЯ ДО Мельника Сергія Миколайовича

ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМИ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

РЕГЛАМЕНТ Баштечківської  сільської ради VІІ скликання

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. Сільський голова, секретар Ради, заступники сільського голови.

Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря ради, заступників сільського голови.

47.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради, заступника сільського голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

47.2.Сільський голова, секретар Ради, заступник сільського голови працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики і спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб) , одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об»єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 48 . Сільський голова.

48.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади  Баштечківської сільської ради.

48.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

48.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

48.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

48.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики і спорту), або підприємницькою діяльністю.

48.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

48.7. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

48.8. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

48.9. Повноваження сільського голови закінчується в день відкриття першої сесії сільської Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та 2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

48.10.У разі звільнення з посади сільського голови у зв»язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

48.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

48.12. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст..79 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

48.13. Не пізніш як на п»ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови особа,яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови.Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев»яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови. 

48.14.Сільський голова:

48.14.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Коституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

48.14.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

48.14.3.підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

48.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

48.14.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

48.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

48.14.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

48.14.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

48.14.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

48.14.10.призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

48.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

48.14.12.вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

48.14.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

48.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

48.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

48.14.16. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об»єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

48.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

48.14.18 укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

48.14.19. веде особистий прийом громадян;

48.14.20 забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об»єднань;

48.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

48.14.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами,якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

48.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

48.15. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

48.16. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним –перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

48.17.Сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

48.18.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

48.19. На вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов»язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 49. Дострокове припинення повноважень сільського голови.

49.1. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі :

49.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень ради;

49.1.2. припинення його громадянства;

49.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

49.1.4.набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов»язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов»язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

49.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

49.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

49.1.7. його смерті.

49.2 . Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України, Про військово-цивільні адміністрації».

49.3. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст.79 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

49.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

49.5. Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч.6-10 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

49.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 20 осіб ; кількість членів ініціативної групи становить не менше 10 осіб.

49.7. На підтримку пропозиції про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах; за результатами яких він був обраний сільським головою.

49.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання сільського голови протягом 10 днів.

49.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання сільського голови протягом 10 днів з дня їх отримання.

49.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою сільського голови, який був обраний шляхом само висування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

49.11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання сільського голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського голови, про відкликання сільського голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, не пізніш як на п»ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови.

49.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України .

49.13. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев»яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

49.14. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

49.14.1. з підстав, зазначених у п.1,2,5,6, ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

49.14.2. з підстав, зазначених у п.3,3 ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

49.14.3. з підстав, зазначених у ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

49.14.4. у випадку, передбаченому ч.5 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

49.14.5 у випадку, передбаченому п.4 ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови.

цнап л

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Banerbpd 200x80
Association
Cherkasi Oda
жашківська рда
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129897358-29');