Баштечківська територіальна громада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431

 250px Lesser Coat Of Arms Of Ukraine (bw).svg
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Уманського району
Черкаської області
4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
24/12/2020№№ 4-4/VIIІ
Про бюджет Баштечківської сільської територіальної громади на 2021 рік 23556000000 (код бюджету)

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Баштечківської сільської ради від 23.12.2020 №80 «Про погодження бюджету Баштечківської територіальної громади на 2021 рік», рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:       

 1. 1. Визначити на 2021 рік:

доходи  бюджету територіальної громади у сумі 37057500 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 37018560 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади – 38940 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  бюджету територіальної громади у сумі 37057500 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 35928560 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади – 1128940 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 1090000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 1090000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 3593 гривні, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Баштечківської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет територіальної громади.

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 3350756 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. 6. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями  97 та 101 Бюджетного  кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею  691  та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15, частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату енергосервісу.

 1. Доручити начальнику фінансового відділу Баштечківської сільської ради  здійснювати у 2021 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Баштечківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 здійснення  публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Якщо після прийняття рішення про бюджет територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади фінансовий відділ Баштечківської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету територіальної громади, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

 1. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами та організації, які належать до комунальної власності територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності територіальної громади, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету громади.

Підприємства та організації, які належать до комунальної власності територіальної громади, сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 2. Додатки №№ 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Апарату виконавчого комітету Баштечківської сільської ради оприлюднити рішення на офіційному сайті Баштечківської територіальної громади
 4. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами.
 5. Доручити фінансовому відділу Баштечківської сільської ради у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету територіальної громади на 2021 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК

Додатки :

Додаток
цнап л

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Banerbpd 200x80
Association
Cherkasi Oda
жашківська рда
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129897358-29');