Баштечківська територіальна громада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431

 
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Жашківського району
Черкаської області
12 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
06/07/2020с. Баштечки№№ 12-1/VІІ
Про місцеві податки і збори на 2021 рік

Керуючись ст. 10, пп.12.3-12.4 ст. 12, ст.ст. 265, 266, 268, 268-1, 288, 291-295 Податкового кодексу України (далі ПКУ), п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», Баштечківська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити з 1січня 2021 року на території Баштечківської сільської  ради місцеві податки і збори:
 • Транспортний податок.
 • Єдиний податок.
 • Туристичний збір.
 • Збір за місця для паркування транспортних засобів.
 1. Транспортний податок

2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2. є об’єктом оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2.2.

2.5. Базовий податковий  (звітний) період дорівнює календарному року, що визначено пунктом 267.5 статті 267 ПКУ.

2.6. Порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267  ПКУ.

2.7. Порядок сплати податку  визначено в пункті 267.7 статті 267 ПКУ.

2.8. Строки сплати податку визначені  в пункті 267.8. статті 267 ПКУ.

 1. Єдиний податок для суб’єктів господарювання

3.1. Платники єдиного податку визначені пунктом 291.4 статті 291 ПКУ.

3.2. Об’єкт оподаткування визначено статтею 292 ПКУ.

3.3. База оподаткування  визначена статтею 292 ПКУ.

Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПК, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному встановленим главою 1 розділу XIV ПК.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

         1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень;

         2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

3.4.  Ставки єдиного податку:

Ставки єдиного податку встановлюються в наступних розмірах:

       1) Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, відповідно до додатку, що додається.

2) Ставки єдиного податку  для платників другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, відповідно до додатку, що додається.

3.5. Податковий (звітний) період визначений в статті 294 ПКУ.

      3.6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначені  в статті 295 ПКУ.

      3.7. Ведення обліку та подання звітності платниками єдиного податку визначені статтею 296 ПКУ.

 1. Туристичний збір

 4.1. Платники збору визначені пунктом  268.2 статті 268 ПКУ.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті.

 4.2. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

 4.3. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Встановити ставку податку за туристичний збір у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму, та 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 4.4. База справляння збору визначена пунктом 268.4 статті 268 ПКУ.

 4.5. Базовий податковий (звітний) період визначений підпунктом 268.7.3. пункту 268.7 статті 268 ПКУ.

 4.6. Особливості справляння збору встановлені  пунктом 268.6. статті 268 ПКУ.

 4.7. Порядок сплати збору встановлений пунктом  268.7. статті 268 ПКУ.

 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів

5.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

5.2. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

5.3. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.4. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

5.6. Порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268ˡ.5 статті 268ˡ ПКУ.

 1. Секретареві сільської ради оприлюднити це рішення відповідно до вимог чинного законодавства на офіційному сайті громади. Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.
 2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова Валентина ПРИМАК

Додатки :

Додаток до рішення 12-1
цнап л

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Banerbpd 200x80
Association
Cherkasi Oda
жашківська рда
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129897358-29');