Баштечківська територіальна громада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431

Секретар сільської ради

Степанюк  Ольга  Миколаївна

Посада: секретар сільської ради

Дата народження: 20 лютого 1970 року

Освіта: середня спеціальна

Телефон: 098-734-47-66

 

ГРАФІК РОБОТИ СЕКРЕТАРЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПІБ Робочі дні  Обідня перерва
 

Степанюк  Ольга  Миколаївна

 

Понеділок-четвер: 8.00-17.15
П’ятниця: 8.00-16.15
13.00-14.00

 

РЕГЛАМЕНТ Баштечківської  сільської ради VІІ скликання

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. Сільський голова, секретар Ради, заступники сільського голови.

Стаття 49. Секретар ради.

49.1. Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

49.2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови.

49.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

49.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

49.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

49.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

49.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

49.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв»язку з достроковим припиненням його повноважень.

49.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

49.5. Секретар Ради:

49.5.1. у випадку, передбаченому ч.1 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови;

49.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

49.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

49.5.4. організовує підготовку сесії Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

49.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

49.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

49.5.7. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

49.5.8. організовує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

49.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов2язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

49.5.10. вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.

49.6.Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

49.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

ркд

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda
жашківська рда
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129897358-29');